skip to Main Content
Alle wetenswaardigheden over Spanje op een plaats
Tekst En Uitleg Over Het Onderwijs In Spanje (deel 2)

Tekst en uitleg over het onderwijs in Spanje (deel 2)

Het onderwijssysteem in Spanje is anders dan in Nederland of België en dus is het tijd voor tekst en uitleg over het onderwijs in het land. Gezien het feit dat er veel te vertellen is over het onderwijs, typen scholen, vakanties etc. in Spanje, doen we dit in twee delen. Dit is deel 2. Het eerste deel van het artikel is tevens te lezen op onze website.

Het onderwijssysteem is gebaseerd op de Spaanse grondwet waarin staat dat onderwijs voor kinderen tussen 6 en 16 jaar verplicht en gratis is. Hieronder valt dan het basisonderwijs voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en het verplichte voortgezet onderwijs tot 16 jaar waarin de studenten hun einddiploma moeten halen. Kinderen die ouder zijn dan 16 jaar kunnen ervoor kiezen om door te gaan met studeren, iets wat het merendeel doet in Spanje, of te stoppen met studeren. Kiezen ze ervoor om verder te studeren dan komt men terecht in het niet verplichte voortgezet onderwijs ook wel “bachillerato” genoemd. Als dat voorbij is kunnen de studenten toelatingsexamens gaan doen voor de universiteit naar keuze. Hieronder kun je een uitgebreidere uitleg lezen.

Bekijk hier deel 1 over het onderwijs in Spanje

Peuter- en Kleuteronderwijs

Educación infantil staat voor de eerste zes niet verplichte jaren in het onderwijs en dat is in twee gedeelten van drie jaar elk verdeeld. Het eerste gedeelte is voor kinderen tot drie jaar (crèche) en het tweede gedeelte is voor kinderen van drie tot zes jaar (escuela infantil).

Crèche (Guarderia / 0-3 jaar)

De crèche is normaal beschikbaar voor kinderen vanaf drie maanden tot in hun derde jaar. Deze crèches zijn ingericht door de overheid of door de privé sector alhoewel de privé instellingen duurder zijn dan de overheidsinstellingen. Men dient voor de crèche maandelijks te betalen en werkende moeders komen in aanmerking voor financiële hulp in de overheidsinstellingen.

Kleuterschool (Escuela Infantil / 3-6 jaar)

Alhoewel onderwijs voor kinderen onder de zes jaar niet verplicht is kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen naar de kleuterschool te brengen als zij drie jaar zijn of als ze in hun derde jaar zijn. Een kind dat geboren is in november mag met de kleuterschool beginnen als zij twee jaar en tien maanden zijn. Kinderen blijven meestal in de kleuterschool tot zij vijf of zes jaar zijn. Het doel van de vroegschoolse educatie is om bij te dragen in de fysieke, emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling van het kind. Kleuterscholen zijn dikwijls in hetzelfde gebouw gevestigd als de lagere school.

Lager onderwijs (Educación Primaria / 6-12 jaar)

Verplicht onderwijs begint op de leeftijd van zes jaar en dit type van onderwijs duurt 6 jaar. Er zijn drie cyclussen van twee jaar. De eerste cyclus (primer ciclo) is voor kinderen van zes tot acht jaar, gedurende deze twee jaar wordt het kind elk semester beoordeeld en de ouders krijgen hier een rapport van. Op het einde van deze cyclus is het mogelijk dat een kind een jaar moet overdoen als het niet het vereiste niveau haalt om naar de volgende cyclus te gaan. De tweede cyclus (segundo ciclo) is voor kinderen tussen de acht en de tien jaar. De derde cyclus (tercer ciclo) is voor tien tot twaalf jarigen en de kinderen krijgen hier een voorbereiding op het secundair onderwijs. Op het einde van deze cyclus is het mogelijk dat een kind een jaar moet overdoen als het niet het vereiste niveau haalt om naar de volgende cyclus te gaan.

Kinderen kunnen de volgende beoordelingen krijgen:

 • Insuficiente (IN) – Onvoldoende
 • Suficiente (SU) – Voldoende
 • Bien (BI) – Goed
 • Notable (NT) – Zeer goed
 • Sobresaliente (SB) – Buitengewoon

In de lagere school krijgen de kinderen les in natuur- en sociale wetenschappen (conocimiento del medio natural, social y cultural), de Spaanse taal (Castellano) en literatuur, een autonome taal (zoals het Catalaans) en literatuur indien zij van toepassing is (lengua cooficial), wiskunde, lichamelijke opvoeding en een buitenlandse taal. Optioneel is er katholiek onderwijs beschikbaar en in de derde cyclus kan er een tweede buitenlandse taal gegeven worden. In sommige delen van het land zoals in Catalonië is de les taal het Catalaans en wordt Spaans als lesonderdeel gegeven.

onderwijs4a

Secundair Onderwijs (Educación Secundaria Obligatoria / 12-16 jaar)

Secundair onderwijs (Educación Secundaria Obligatoria – ESO) is verplicht en het begint vanaf de leeftijd van twaalf jaar. Dit onderwijs duurt vier jaar. Het is ingedeeld in twee cyclussen, de eerste is voor leerlingen van twaalf tot veertien en de tweede cyclus is voor leerlingen van veertien tot zestien jaar. Soorten scholen die dit onderwijs inrichten zijn: Institutos de “Educación Secundaria”, “Colegios Privados” en “Colegios Concertados”. Leerlingen ontvangen hier een gespecialiseerde opleiding ter voorbereiding van hun baccalaureaat of van een technische opleiding.

Verplichte vakken zijn: natuur- en sociale wetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, de Spaanse Taal, een autonome taal en literatuur indien zij van toepassing is, een buitenlandse taal, wiskunde, muziek en technologie.

In het tweede jaar van de tweede cyclus moeten leerlingen twee vakken kiezen uit de volgende vier vakken: natuur- en sociale wetenschappen, muziek, technologie en plastische kunsten. Godsdienst is een optioneel vak tijdens de vier jaar, niet katholieken kunnen tijdens dit vak studie nemen. Tijdens de tweede cyclus kan dit ook een tweede taal zijn.

Net als tijdens de lagere school kan een leerling verplicht worden om een jaar over te doen maar dit kan maar eenmaal gebeuren.

Zodra de leerlingen hun vier jaar tot tevredenheid gevolgd hebben ontvangen ze een diploma secundair onderwijs (Graduado en Educación Secundaria). Dit diploma is noodzakelijk voor degenen die wensen verder te studeren in het hoger secundair onderwijs (Bachillerato) of in het voortgezet technisch onderwijs.

Hoger secundair onderwijs (Bachillerato of Formación Profesional / 16 jaar)

Op het einde van het verplicht onderwijs (normaal 16 jaar) gaan de leerlingen naar het hoger secundair onderwijs (Bachillerato) of naar het voortgezet technisch onderwijs (Formación Profesional). Deze opleiding kan gewoonlijk in dezelfde school als voorheen gevolgd worden.

Bachillerato: Dit diploma is vereist voor toegang tot de universiteit. Sommige van de lessen zoals: Spaans, een buitenlandse taal, geschiedenis en lichamelijke opvoeding worden gevolgd door alle leerlingen. Maar studenten kunnen zich specialiseren in een van de vijf verschillende takken: kunst, natuur- en gezondheidswetenschappen, wetenschappen en techniek, sociale wetenschappen en menswetenschappen. Op het einde van deze studie ontvangen zij als zij geslaagd zijn voor alle vakken het diploma van Título de Bachillerato.

Vocational training: Studenten verdelen hun tijd tussen lessen en praktijklessen. Studenten die deze lessen met succes gevolgd hebben ontvangen het Certificado de Técnico in het bewuste vakgebied. Dit certificaat laat hen toe om in dit vak te werken, om verdere cursussen te volgen of om verder te studeren voor het bachillerato.

Hoger onderwijs en universiteit (vanaf 16 jaar)

Om verder te kunnen studeren moeten studenten een toelatingsproef afleggen (Prueba de Acceso a la Universidad, beter bekend als de Selectividad). Hoger onderwijs is niet verplicht en er worden schoolgelden gevraagd. Deze kost is afhankelijk van de richting die men volgt. Hoger onderwijs wordt verzorgd door zowel openbare als private inrichtingen en zij staan bekend als: “facultades universitarias”, “escuelas técnicas superiores”, “escuelas universitarias”, “institutos universitarios”.

Internationale Scholen in Spanje

Er zijn een groot aantal internationale scholen in Spanje en elk volgt een bijzonder onderwijsprogramma. Deze omvatten de Britse GCSE en A-Level examens, de Amerikaanse high school diploma’s en de toelatingsexamens van de colleges (bijvoorbeeld ACT, SAT, prestatietests en AP examens), het internationale baccalaureaat (IB) en het Spaanse Bachillerato.

Alle internationale scholen zijn privé scholen en zij rekenen dus (hoge) kosten aan voor hun diensten. Sommige internationale scholen geven enkel lager onderwijs maar bij andere kun je terecht vanaf crèche tot tot het hoger onderwijs. In veel gevallen krijgen de leerlingen les van leraren uit hun eigen land. Er zijn ook enkele Spaanse privé scholen die lessen geven in het Engels en Frans.

Privé internationale scholen volgen dikwijls de vakantiekalender en openingsuren van hun thuisland. Het is aan te raden om na te kijken of de school erkend is door de Spaanse onderwijsinstanties en of ze deel uitmaakt van een erkende organisatie.

Bekijk hier deel 1 over het onderwijs in Spanje

Bron: Leven in Spanje |Auteur: Roger Lauryssen | Foto’s: Stock

Dit bericht heeft 1 reactie
 1. Als residerende Belg in Spanje is het mij allang duidelijk dat het Spaans onderwijs erg ondermaats is. Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom de Spanjaard bijna geen weet heeft van milieunormen, zijn vuil niet sorteert, zich zeer onbeleefd gedraagt en dergelijke. Er bestaat bijna geen Spanjaard die een vreemde taal machtig is, ze verliezen dagelijks zeer veel kostbare tijd aan tateren en zijn daardoor zeer onrendabel bij het uitvoeren van hun werk. Bovendien haten vele Spanjaarden buitenlanders, weten niet wat er in Europa, laat staan in de wereld gebeurd en maken zich daaromtrent ook geen zorgen.
  Zwartwerk is een nationale sport, stielbekwaamheid een uitzondering, corruptie tiert weelderig, een politieapparaat dat dictatoriale trekjes bezit en een onuitstaanbare bureaucratie.
  Het is echter niet allemaal kommer en kwel, de zon schijnt bijna dagelijks en het is er een stuk goedkoper dan in België.

  Jean

Geef een reactie

Het is altijd leuk om iets van onze lezers te horen dus als je een reactie hebt op dit artikel dan kun je dat hier plaatsen.

Bedankt voor het plaatsen van je reactie!

Back To Top
×Close search
Zoeken