Ga naar hoofdinhoud
Alle wetenswaardigheden over Spanje op een plaats

De legende van Hondón de las Nieves

Op de avond op 4 augustus 1418 bevonden zich op het plein voor de kapel in Hondón de las Nieves enkele dorpelingen welke de richtlijn bespraken welke ze gekregen hadden om een bedevaart te organiseren naar Biar om daar bij de “Virgen de Gracia” (maagd van gunsten) te smeken voor hun bescherming. Op dat moment zien ze twee jonge pelgrims naderbij komen die hun de weg vragen naar Yecla. De dorpelingen vertellen hen dat het nog heel ver is en bieden de pelgrims onderdak aan. De pelgrims aanvaarden het aanbod voor overnachting en men vervolgt het gesprek over de bedevaart naar Biar. Ze uiten hun wens om een eigen beeld van de Maagd Maria te hebben. De pelgrims bieden aan om een beeld voor hen te vervaardigen want ze zijn beeldhouwers.

hondon3Ze willen opgesloten worden in de kapel met alleen materialen en eten, en in drie dagen zullen ze het beeld maken. Maar na drie dagen komen de pelgrims nog steeds de kapel niet uit en men hoort ook geen lawaai van arbeid van binnenuit. Bij de ochtend van de vijfde dag, donderdag 9 augustus, konden de dorpelingen hun nieuwsgierigheid en bezorgdheid over het welzijn van de pelgrims niet meer bedwingen. In tegenwoordigheid van de kapelaan van de kapel, eerwaarde Pantoja, verbraken ze het slot van de kerk en opende de deuren. Met grote verbazing en verwondering treffen ze daar, boven op het altaar van de kapel, een nieuwe afbeelding van de Maagd Maria..

Plotseling en zonder iemands hulp begon de klok van de kapel zonder onderbreking drie uur te luiden. Het voedsel dat ze aan de pelgrims hadden meegegeven was door hen niet aangeraakt en zij waren verdwenen zonder dat iemand hen nog had gezien.

De inwoners van Hondón maakte deze gebeurtenis in Aspe bekend (Hondon was toen nog een gehucht van Aspe) waarna verschillende inwoners met de pastoor en de autoriteiten voorop het beeld naar Aspe brachten en er een groot feest vierde.

hondon2Om het beeld een officiële naam te geven kwam men met de volgende namen: Maria de la Piedad, (Maria van de vroomheid) Maria de la Victoria, (Maria van de overwinning) Refugio de Afligidos, (toevlucht van diepbedroefde) Maria del Consuelo, (Maria van troost) en Concepcion Inmaculada. (ontvangenis onbevlekte maagd)- Alle namen werden op briefjes geschreven en in een pot gedaan en het lot zou de naam bepalen van het beeld. De naam die eruit kwam was de naam “Virgin de las Nieves”. Deze naam hadden ze niet opgeschreven Men controleerde alle andere namen en telkens kwam de naam “Vergin de las Nieves” uit de pot.

Vanaf het jaar 1418 viert men het feest van de “Vergin de las Nieves” op 5 augustus, het ene jaar in Aspe het andere jaar in Hondòn de las Nieves en eindigt met het overbrengen van het beeld naar de kerk van Hondón de las Nieves.

[text-blocks id=”366″]
Back To Top
Zoeken