Ga naar hoofdinhoud
Alle wetenswaardigheden over Spanje op een plaats

Alles over werkloosheid en het werkloos zijn in Spanje

Foto: Stock

Veel Nederlanders en Belgen wonen en werken in Spanje en veel van hen werken alleen gedurende de zomermaanden in onder andere het toerisme of de dienstensector. Aangezien het toerisme in het grootste deel van Spanje slechts 7 of 8 maanden duurt moeten veel mensen een uitkering of een vorm van bijstand aanvragen bij de Spaanse sociale diensten om zo de winter door te komen. Dit kan een soms moeilijk te begrijpen procedure zijn en daarom plaatsen we hier een overzicht van het wel en wee in werkloos Spanje. Met dank voor overname van het artikel aan de website Leven in Spanje.

1. Algemeen

Uw werk verloren? Lees hier waar en hoe je jezelf moet registreren om uw werkloosheidsvergoeding (el paro) te krijgen en hoe je een nieuwe job kan vinden.

Om in aanmerking voor een werkloosheidsvergoeding in Spanje te komen moet men werkloos zijn en een bijdrage aan de sociale zekerheid betaald hebben. Het bedrag dat men kan krijgen is afhankelijk van de periode dat men gewerkt heeft.

Het Spaans organisme voor de werkloosheid is Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Een werkloosheidsvergoeding is in het Spaans “el paro”.

2. Kom je in aanmerking voor een werkloosheidsvergoeding?

Om in aanmerking voor een werkloosheidsvergoeding te komen moet een persoon werkloos zijn. De volgende situaties geven aanleiding tot een wettelijke werkloosheid:

 • Einde of een opschorting van uw werkgelegenheid
 • Tijdelijke en wettelijke vermindering van het aantal arbeidsuren
 • Spaanse werknemers worden werkloos in het buitenland en zij keren terug naar Spanje
 • Invrijheidstelling, al dan niet voorwaardelijk, na het uitzitten van een gevangenisstraf
 • De meeste juridische werkloosheid kan bewezen worden door een certificaat dat ter beschikking gesteld wordt door de werkgever aan het einde van de tewerkstelling.

3. Werkloosheid na een tewerkstelling van minder dan een jaar

Werknemers welke minder dan een jaar (12 maanden) gewerkt hebben voldoen niet aan de minimum vereiste om een werkloosheidsvergoeding te ontvangen maar misschien komen zij in aanmerking voor een werkloosheidssubsidie (Subsidio por Desempleo) indien:

 • Ze voldoen aan de wettelijke vereisten om werkloos te zijn
 • Ze zijn geregistreerd als werkzoekende en ze ondertekenen een Activiteitsverbintenis (Compromiso de Actividad)
 • Zij hebben minstens drie maanden bijgedragen aan de Sociale Zekerheid en er zijn familiale verantwoordelijkheden of ze hebben minstens zes maanden bijgedragen aan de sociale zekerheid.
 • Zij hebben geen inkomen van meer dan 75 procent van het Wettelijk Minimum Inkomen (El Salario Mínimo Interprofesional)

4. Werkloosheid na een tewerkstelling langer dan een jaar

Werknemers die meer dan een jaar gewerkt hebben en voldoende bijdragen aan de Sociale Zekerheid betaald hebben kunnen een werkloosheidsvergoeding ontvangen als zij voldoen aan de volgende vereisten:

 • Ze voldoen aan de wettelijke vereisten om werkloos te zijn
 • Ze zijn geregistreerd als werkzoekende en ze ondertekenen een Activiteitsverbintenis (Compromiso de Actividad)
 • Zij komen niet in aanmerking voor hun pensioen
 • Zij hebben minimum 360 dagen gewerkt in de voorbije zes jaar

5. Werkloze wordt zelfstandige

De werklozen die zelfstandig (autonomo) willen worden kunnen een enkele betaling ontvangen als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Zij moeten een werkloosheidsvergoeding ontvangen en zij moeten nog minstens maanden die vergoeding ontvangen
 • Zij mogen deze vorm van vergoeding niet aangevraagd hebben gedurende de vorige vier jaar
 • Zij moeten een bewijs kunnen leveren dat er activiteiten gebeurt zijn als zelfstandige
 • Zij moeten bewijzen dat als ze een coöperatie of een bedrijf eigendom van de werknemers vervoegen zij in de voorbije 24 maanden geen contractuele verbintenis met dat bedrijf hebben gehad.
 • Nota: Zelfstandigen kunnen geen werkloosheidsvergoeding ontvangen maar zij komen misschien in aanmerking voor andere subsidies.
 • Er is nu een bijkomend voordeel voor werklozen die zelfstandig willen worden. Ongeacht de leeftijd kunnen werklozen toch gedurende negen maanden hun werkloosheidsvergoeding blijven ontvangen maar zij kunnen dit bedrag ook in eenmaal ontvangen.

6. In Spanje een werkloosheidsvergoeding ontvangen voor werk dat gedaan is in een andere land van de Europese Gemeenschap

Personen die resident in Spanje worden en die bijdragen aan de Sociale Zekerheid betaald hebben in een land van de Europese Gemeenschap kunnen een werkloosheidsvergoeding in Spanje ontvangen. Vraag dus een E301 (aan in het land waar de bijdragen betaald zijn.

7. Activiteitsverbintenis

Om een werkloosheidsvergoeding te kunnen ontvangen moet een een activiteitsverbintenis ondertekenen op het werkloosheidskantoor. Hiermee bevestigt de werkzoekende dat hij actief op zoek gaat naar werk, dat hij elke geschikte job zal aannemen en dat hij een omscholing naar een andere job zal aanvaarden. U niet houden aan de verbintenis is een klein vergrijp en kan leiden tot het verlies van de werkloosheidsvergoeding.

8. Minimum Loon

Het minimum loon is geregeld door de Spaanse overheid en in 2015 was dat € 648,60 per maand. Iedereen die meer dan 75 procent van dit bedrag ontvangt heeft geen recht op andere tussenkomsten als dit inkomen verkregen wordt door kapitaalswinsten, uit eigendom of uit andere investeringen, uit een pensioen of uit andere werkloosheidsuitkeringen, uit een loon of een beroepsinkomen. Inkomen dat verkregen wordt uit kinderbijslag, betaling voor gemeenschapswerk of uit bepaalde subsidies hebben geen effect op de 75 %.

9. Registratie op het werkloosheidskantoor

Om de werkloosheidsvergoeding te kunnen aanvragen moet de werknemer de volgende documenten voorleggen en dat binnen de 15 dagen (dit kan anders zijn) na het begin van zijn werkloosheid. Er moet een CITA PREVIA gemaakt worden via de website van SEPE:

 • Een ingevuld formulier (Mod. PR-AIN/03-279-S) meebrengen. Formulieren kunnen verkregen worden op de website van SEPE of bij de provinciale Servicio Público de Empleo Estatal. Op dit formulier moet men zijn gezinslast en het inkomen van de gezinsleden vermelden. Daarnaast moet men de bankrekening voor de betaling van de vergoeding vermelden, de ondertekende activiteitsverbintenis en een toelating om bij belastingdienst AEAT (Agencia Tributaria – belastingdienst).
 • Een document van de voormalige werkgever over de voorbije zes maanden
 • Identiteitsdocument van de aanvrager en van de minderjarige kinderen die vermeld zijn op het aanvraagdocument.
 • Spaans identiteitsdocument (DNI or NIE)
 • Familie boekje (of gelijkaardig voor buitenlanders)

10. Werk zoeken in Spanje

Men kan werk zoeken op een aantal manieren zoals registratie op het werkloosheidskantoor, lezen van de lokale pers en een website van de Europese Gemeenschap, EURES.

LET OP: Gezien het feit dat er regelmatig wat veranderd aan de regels rondom het werken in Spanje en werkloosheid in Spanje, moet dit artikel als een richtlijn gezien worden. Op de website van SEPE is de actuele informatie te vinden. Hier kun je tevens terecht voor een “cita previa” oftewel het maken van een afspraak op een van de kantoren en voor het downloaden van de documenten die men moet invullen en meenemen. www.sepe.es

[text-blocks id=”499″]
Back To Top
Zoeken